Stichting E&E Nederland
Stichting
E-E visie
Projecten
Contact
Bijzondere Leerstoel

De Stichting Entertainment-Education Nederland heeft als doel een bijdrage te leveren aan prosociale gedragsverandering in de breedste zin van het woord, zowel nationaal als internationaal.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen van de methodiekontwikkeling en implementatie van en het onderzoek naar de combinatie van voorlichting en amusement in massamediale communicatievormen;
  • het bevorderen van de uitwisseling van het door de stichting ondersteunde gedachtengoed door onderzoekers, praktijkwerkers, onderwijgevenden en beleidsmakers;
  • het bevorderen en geven van onderwijs, training en bijscholing;
  • het bieden van een platform voor (inter)nationale samenwerkingspartners.
Bestuur

 

Mevrouw K.S.M. Jurgens

Voorzitter

De heer P.M. Fokkens

Secretaris

De heer J.A.M. Samwel

Penningmeester

De Stichting Entertainment-Education Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34106622.