Stichting E&E Nederland
Stichting
E-E visie
Projecten
Contact
Bijzondere Leerstoel

Projecten

Media Relate

Gezondheid in Beeld_Costa

EE 2000

 

Een groot deel van de jongeren tussen de tien en veertien jaar (tweederde van de onderzochte groep van 800 jongeren) zien televisie en jongerentijdschriften als belangrijke bronnen van informatie als het gaat om liefde, seks en relaties. Toch wordt er in voorlichtings- en lesmaterialen zelden verwezen naar de representatie van deze onderwerpen in de media. Lees meer.....

 

De representatie van leefstijlthema's op televisie kent zowel geplande als ongeplande voorbeelden. Schrijvers van bekende en veelbekeken televisieseries verweven spontaan leefstijlthema's in hun werk, omdat dit past in de dramatische opbouw van de serie. Daarbij richten deze schrijvers zich vaak in het geheel niet op de informatie over deze thema's, zoals die door voorlichtingsorganisaties ter beschikking worden gesteld. Niettemin wordt de informatie die op deze manier op het scherm komt, door het publiek wel gebruikt voor hun kennis- en meningvorming over de betreffende thema's. Lees meer.....

 

In 2000 was de Stichting Entertainment-Education Nederland gastheer van de Derde Wereldconferentie voor Prosociale Verandering, die werd gehouden op Papendal. In een programma van vier dagen ontmoetten wetenschappers, beleidsmakers en praktijkmensen uit 28 landen elkaar om wetenschappelijke vorderingen en nieuwe ervaringen uit te wisselen. Lees meer.....