Stichting E&E Nederland
Stichting
E-E visie
Projecten
Contact
Bijzondere Leerstoel

Oratie Martine Bouman

Martine Bouman benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Entertainment Media and Social Change aan de Erasmus Universiteit

Op vrijdag 22 januari 2016 sprak Prof. Dr. Martine Bouman in de aula van de Erasmus universiteit voor ruim 300 belangstellenden haar inaugurele rede uit onder de titel ‘Amusing Ourselves to Health and Happiness’. Deze bijzondere leerstoel is gevestigd door de Stichting Entertainment-Education Nederland. Zij begon haar oratie met de verwijzing naar het motto van de Erasmus Universiteit: ‘Denken en Doen!’ ofwel ‘Make it Happen’, met de toevoeging dat het een motto naar haar hart is, omdat ze in haar werk graag de verbinding legt tussen theorie, beleid en praktijk.

Neil Postman publiceerde in 1985 zijn polemische boek ‘Amusing Ourselves to Death’, over de negatieve effecten van televisie op het politieke en publieke debat. Terwijl Postman een cultuurpessimistische houding kiest, richt Martine Bouman zich op de positieve kant van de medaille en onderzoekt zij de potentieel positieve rol van entertainment media in sociale verandering. In haar ogen is ‘Amusing ourselves to Health and Happiness’ een veelbelovend theorema, dat een grondige wetenschappelijke benadering verdient.

“Het was een mooi verhaal en vanuit passie gebracht. Wat goed de enorme belangstelling voor het thema entertainment met een meerwaarde te zien." (Entertainmentmedia professional)
“Het was behoorlijk indrukwekkend door je heldere uiteenzetting van de lijnen vanuit jouw (onderzoeks)verleden naar jouw (onderzoeks)toekomst. Inspirerend, en bepaald niet alleen voor mij.” (Onderzoeker)
“Hartelijk gefeliciteerd met je mooie prestatie. Petje af!” (Gezondheidsprofessional)

Tijdens haar oratie ging Martine Bouman in op verschillende kansen en uitdagingen rondom het thema entertainment met een meerwaarde. Zij vertelde de aanwezigen haar visie over het vakgebied Entertainment-Education en hoe ze de leerstoel ‘Entertainment Media and Social Change’ gaat invullen.

De leerstoel is gevestigd door de Stichting Entertainment-Education Nederland en maakt onderdeel uit van het project MediaLab: Gezondheid voor iedereen, dat mogelijk is gemaakt door een schenking van de Vriendenloterij. In het MediaLab wordt samengewerkt met de Stichting Alzheimer Nederland, de Nierstichting en de Hartstichting. De Bijzondere Leerstoel Entertainment Media and Social Change levert een bijdrage aan het bereiken van kwetsbare groepen in de samenleving en slaat een brug tussen de media wereld, gezondheidsorganisaties en wetenschap.

De volledige oratie kunt u hier downloaden:
- Nederlandse versie
- Engelse versie

Meer informatie over de oratie van Prof. Dr. Martine Bouman: http://media-gezondheid.nl/projecten/martine-bouman-inaugurele-rede-erasmus-universiteit