Stichting E&E Nederland
Stichting
E-E visie
Projecten
Contact
Bijzondere Leerstoel

Projecten

Media Educatie: Media Relate
Een groot deel van de jongeren tussen de tien en veertien jaar (tweederde van de onderzochte groep van 800 jongeren) zien televisie en jongerentijdschriften als belangrijke bronnen van informatie als het gaat om liefde, seks en relaties. Toch wordt er in voorlichtings- en lesmaterialen zelden verwezen naar de representatie van deze onderwerpen in de media.
Naar aanleiding van de resultaten van onderzoeken onder jongeren op het gebied van media educatie en gezondheidscommunicatie, uitgevoerd in drie verschillende landen (Groot-Brittannië, Spanje en Nederland), is het MediaRelate project ontstaan. Door partnerorganisaties in Groot-Brittannië en Spanje is de Stichting Entertainment-Education Nederland gevraagd om te participeren in het samenwerkingsproject MediaRelate.Magazine

Het MediaRelate project heeft lesmateriaal ontwikkeld over de wijze waarop liefde, seks en relaties worden geportretteerd in de media. Dit materiaal is vervolgens geëvalueerd op diverse scholen. Het lesmateriaal is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar en kan zowel in het onderwijs als in informele settings ingezet worden.

In opdracht van Stichting E&E Nederland voerde het Centrum Media & gezondheid het projectmanagement. Het betreft hier een Europees samenwerkingsverband tussen The Centre for the Study of Children, Youth and Media at the Institute of Education, the English and Media Centre, en de vakgroep Communicatiewetenschap van de autonome Universiteit van Barcelona.