Stichting E&E Nederland
Stichting
E-E visie
Projecten
Contact
Bijzondere Leerstoel

Projecten

Gezondheid in Beeld
De representatie van leefstijlthema's op televisie kent zowel geplande als ongeplande voorbeelden. Schrijvers van bekende en veelbekeken televisieseries verweven spontaan leefstijlthema's in hun werk, omdat dit past in de dramatische opbouw van de serie. Daarbij richten deze schrijvers zich vaak in het geheel niet op de informatie over deze thema's, zoals die door voorlichtingsorganisaties ter beschikking worden gesteld. Niettemin wordt de informatie die op deze manier op het scherm komt, door het publiek wel gebruikt voor hun kennis- en meningvorming over de betreffende thema's.

Voorlichtingsprofessionals zijn voorstander van geplande boodschappen die inhoudelijk en wetenschappelijk verantwoord zijn. Mediaprofessionals zijn vooral geïnteresseerd in de dramatische waarde van een bepaald thema. Bij samenwerking ontbreekt een gezamenlijk referentiekader, waardoor deze verschillen in benaderingswijze niet zelden een breekpunt voor de samenwerking blijkt te zijn.
Het doel van het onderzoeksproject 'Gezondheid in Beeld' is het creëren van een gezamenlijk referentiekader voor het schrijven van Entertainment-Education televisieseries in de toekomst.

In dit project is gekeken naar de representatie van 'gezonde' seksualiteit in populaire jongerenseries. Onder gezonde seksualiteit wordt verstaan: 'de mogelijkheid om te genieten van seksualiteit zonder zichzelf of anderen op een somatische, emotionele of sociale wijze te beschadigen' (Soa Aids Nederland).
Najib en Julia
Aan de hand van een analyseschema zijn de series Goede tijden, Slechte tijden, Onderweg naar morgen, Costa! en Najib en Julia systematisch bekeken en zijn er 14 dramalijnen geselecteerd. De 14 verhaallijnen zijn vanuit drie perspectieven bestudeerd. In de eerste plaats zijn ze door gezondheidswetenschappers geanalyseerd om de voorlichtingskundige potentie van de verhaallijn in kaart te brengen. Vervolgens zijn er interviews gehouden met de scriptschrijvers van deze series en met vijftig jongeren tussen 13 en 19 jaar die ieder hun kijk op het verhaal hebben toegelicht.

Stichting Entertainment-Education Nederland heeft het Centrum Media & Gezondheid benaderd voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. In dit project is voorts samengewerkt met de Vakgroep GVO van de Universiteit van Maastricht, vertegenwoordigers van inhoudelijke veldorganisaties op het terrein van seksualiteit zoals Rutgers WPF en Soa Aids Nederland, en media organisaties zoals EndeMol Nederland en de Script Studio. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw.